Hlavní stránka     Vzdělání, MBA     Extra příjmy     Soudy, exekuce     Alternativní politika     Prezidentské volby    Hodnocení     Další nabidka    Blog, atd.

 

 

25000.cz

 

 

Občanská iniciativa pro minimální mzdu 25000 Kč - hlavně uzavřením tunelů

 
     

sponzoruje narodniinstitut.cz - think tank pro nápravu státu, kultury, školství a vytvoření maximální prosperity

 

 

home
uzavření tunelů
tisková konference
resoluce v OSN
25.000 min. mzda
justiční mafie
exekutorská mafie
anulace exekucí
oběti listopadu
ČR - neokolonie
mezinárodní pakt 1
mezinárodní pakt 2
historie neokolonie ČR
landsmanschaft
Československý sněm
náprava ČR
náprava regionů
dobře vám zaplatíme
odkazy
kontakt

 

Více informací naleznete na stránkách kandidáta na prezidenta, který založil iniciativu 25000. Viz:

www.JosefToman.cz

 

doporučujeme:

 

 

 

Každý zaměstnanec byl od r. 1989 okraden státem s pomocí tunelů o 4,75 milionů Kč.

Kdyby se zavřely tunely, atd., minimální mzda by mohla být 25.000 Kč a důchody o 50% vyšší. Rodina, v které jsou zaměstnaní 2, byla okradena o 9,5 milionů, tedy o pěkný nový dům, několik nových aut, kvalitní dovolené, možnost si kupovat kvalitní organickou stravu, atd.

U 4,75 a 9,5 milionů se jedná se přibližnou kumulativní částku navýšenou o inflaci. Všechny částky zde uvedené jsou pro zjednodušení zaokrouhlené, přibližné…

 

Minimální mzda Kč měsíčně

Modrý graf ukazuje 2,3x vyšší min. mzdu, když se povede správná politika

1 současná minimální mzda 11000
2 min. mzda po zavřením tunelů 16500
3 se správným poměrem k průměrné 21232
4 navíc s pronárodní politikou 25000

Zelený graf ukazuje, kolik zbude po vynaložení 10.000 Kč na základní potřeby. S vlasteneckou politikou to bude 15x více než nyní.

 

Průměrný plat Kč měsíčně

Modrý graf ukazuje současnou minimální mzdu a minimální mzdu po uzavření tunelů.

Zelený graf ukazuje kolik zbude po zaplacení 10.000 Kč nutných výdajů. Zbude 1,8x více než nyní.

 

Průměrný důchod Kč měsíčně

Modrý graf ukazuje současný a po uzavření tunelů.

Zelený graf ukazuje kolik zbude po zaplacení 10.000 Kč nutných výdajů. Zbude 5x více než nyní.

 

 

Jak jsme došli k těmto výsledkům

 

Následující částky jsou v miliardách

Mzdy a důchody celkem v ČR za rok:

338

důchody

1070

mzdy

1408

celkem


 

Tunely v ČR za rok:

400

odliv kapitálu do zahraničí

304

státní zakázky, tunel ČEZ, atd.

704

Celkem (neboli 19000 miliard za 27 let)

600

plus tunel šedé ekonomiky

1304

celkem včetně šedé ekonomiky

   

 

Jenom eliminace odlivu kapitálu do zahraničí, tunelu státních zakázek, tunelu ČEZ, atd. uvolní 704 miliardy ročně. To je poloviční částka toho, kolik dostávají ročně zaměstnanci a důchodci. To znamená, že eliminace těchto tunelů umožní navýšení důchodů a mezd o 50%. Mzdy by se navýšily následovně:

průměrná mzda

40830

minimální mzda

16500

Průměrný důchod by se zvýšil z 11.400 Kč na 17.100 Kč

 

V ČR je největší poměr průměrné a minimální mzdy v EU. Kdybychom měli zdravý průměr, jako třeba ve Slovinsku, minimální mzda by byla 21.232 Kč a se správnou pronárodní politikou by mohla být 25.000 Kč na měsíc. A to necháváme tunel šedé ekonomiky beze změny. I ten budeme ovšem eliminovat. Jeho eliminace bude mít pozitivní vliv jak na ekonomickou tak na sociální situaci v ČR.

 

Poměr minimální a průměrné mzdy v EU

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Minimum_wages_as_a_proportion_of_the_mean_value_of_average_gross_monthly_earnings,_2014_(%C2%B9)_(%25)_YB16-II.png

 

Pozn.

Existují i jiné způsoby jak spočítat či odhadnout jaká by u nás měla být minimální mzda, to je jaká odpovídá naší ekonomice. Jiné počty jsou použity na stránce 25.000 min. mzda - viz menu. Výsledek je podobný. Je zřejmé, že stát nás krátí o ohromné částky. Když se zavřou tunely a povede se pronárodní politika, možnosti jsou různé jak postupovat, např. jestli spíše navyšovat mzdy či snižovat důchodový věk, apod.

 

home uzavření tunelů tisková konference resoluce v OSN 25.000 min. mzda justiční mafie exekutorská mafie anulace exekucí oběti listopadu ČR - neokolonie mezinárodní pakt 1 mezinárodní pakt 2 historie neokolonie ČR landsmanschaft Československý sněm náprava ČR náprava regionů dobře vám zaplatíme odkazy kontakt

 

 

 

Tento web formujícího-se hnutí 25000.cz popisuje porušování lidských práv z pohledu studentů práva a politologie. Obsah webu je z pohledu západního Evropana, kterému by ničili po čtvrt století jeho vlast. Web není dosud dokončen, proto žádáme, abyste brali vše negativní jako naše podezření a ověřili si fakta. Ohledně odporu dle článku 23 Listiny, i když jsme v odporu, násilné svržení režimu neplánujeme ani nedoporučujeme, naopak, před ním varujeme.

Copyright © 1989-2016 www.25000.cz. Naposledy změněno: 01. 04. 2017