Hlavní stránka     Vzdělání, MBA     Extra příjmy     Soudy, exekuce     Alternativní politika     Prezidentské volby    Hodnocení     Další nabidka    Blog, atd.

 

 

25000.cz

 

 

Občanská iniciativa pro minimální mzdu 25000 Kč - hlavně uzavřením tunelů

 
     

sponzoruje narodniinstitut.cz - think tank pro nápravu státu, kultury, školství a vytvoření maximální prosperity

 

 

home
uzavření tunelů
tisková konference
resoluce v OSN
25.000 min. mzda
justiční mafie
exekutorská mafie
anulace exekucí
oběti listopadu
ČR - neokolonie
mezinárodní pakt 1
mezinárodní pakt 2
historie neokolonie ČR
landsmanschaft
Československý sněm
náprava ČR
náprava regionů
dobře vám zaplatíme
odkazy
kontakt

 

Více informací naleznete na stránkách kandidáta na prezidenta, který založil iniciativu 25000. Viz:

www.JosefToman.cz

 

doporučujeme:

 

 

 

Kolonie ČR, aneb neoprotektorát Čechy a Morava

 

Před listopadem napadali porušování našich lidských práv, v Chartě 77, Havel, Vondra, Schwarzenberg, dále média jako CIA stanice Hlas Ameriky, Svobodná Evropa, stanice německé tajné služby (BND) Deutsche Rundfunk, atd. Po listopadu se ohledně porušování lidských práv u nás všichni odmlčeli. Co je podstatné je to, že součástí ústavního řádu jsou i mezinárodní smlouvy o lidských právech, a to i ty, které byly podepsané před listopadem. V menu klikněte na Mezinárodní pakt 1 a 2 a pochopíte, že všechna ta svinstva napáchaná na našem národě po listopadu jsou protiústavní, protože ty smlouvy jsou součástí ústavního řádu a ústava stojí nad zákony. Naši politici napáchali na našem národě vědomě zločiny a zrady, kryjí justiční mafii, která kryje je. Justiční mafii kryje i policie a státní zastupitelství.

 

Ústava ČR uvádí, že povinností či právem občanů je se zmocnit vlády v zemi nezákonnými prostředky, pokud demokratické instituce v zemi přestanou fungovat. Proto byl zákonný odboj proti vládě za německé okupace, proto byl zákonný odboj proti vládě Gottwalda - protože komunisté porušovaly lidská práva. Proto byl až do konce československý socialistický režim napadán západem a proto byly po listopadu odsuzovány a uráženy režimy států jako je Kuba, Bělorusko, Čína, Rusko a Ukrajina. Ale co naše polistopadové režimy, které tak ostře napadají lidská práva jiných? Mají na to právo? Nejsou samy ještě horší? Nadává nám to jako národu také povinnost je svrhnout nezákonnými prostředky, protože demokratické instituce v zemi nefungují?

 

Povinnost občanů ČR se postavit na odpor proti vládě a svrhnout ji nezákonnými prostředky, jestliže demokratické instituce nemohou vinou vlády fungovat, je ukotvena v článku 23 Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy. Jsme občané v odporu proti neoprotektorátnímu polistopadovému režimu, i když i když jeho svržení nezákonnými prostředky neplánujeme ani nedoporučujeme.

 

Součástí Ústavního pořádku jsou mezinárodní smlouvy o lidských právech. Pokud jsou v rozporu s naší Ústavou či LZPS, platí to, co je přísnější. V soudních řízeních se porušování lidských práv musí zabývat soudy všech stupňů. Žádný soud nesmí tvrdit, že to je pouze povinností soudu ústavního . Mezi mezinárodní smlouvy o lidských právech patří mimo jiné:

Všeobecná deklarace lidských práv

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, 120/1976 Sb

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 120/1976 Sb.

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod, 209/1992 Sb.

Listina základních práv Evropské unie

 

Z toho, jak jsou porušovaná lidská práva v ČR a jak toto navýšení proběhlo maximálně po pádu socialismu, z toho, jak jsou lidská práva porušovaná soudy, policií, státními zastupitelstvími, je zřejmé, že polistopadové režimy pracují proti zájmům našeho národa, neřídí se demokratickými principy a pracují pro zájmy neokoloniálních mocností, především Německa. Situace připomíná protektorát v době nástupu k moci Heydricha, kata našeho národa a je mnohem horší než v době Gottwalda, Stalinova poskoka. Hácha musel nacisty poslouchat, šlo mu o život, ve funkci setrvával, protože se i v tak stísněných podmínkách snažil pro náš národ zachránit co se dalo. Ti polistopadoví tak vysoké ideály nemají, jde jim jen o okrádání lidu, o jeho ožebračování, ničení jeho kultury, průmyslu, zdraví, sociálních vymožeností, školství, uvádění lidí v deprese, k zoufalství, k páchání sebevražd. Jde jim o to, aby bohatství národa přešlo do rukou těch, kteří spolupracovali s nacisty nebo podporovaly jejich ideály - to je katolická církev, Havlovy, Schwarzenbergovy a Baťovy rodiny, atd. Těmto rodinám byl majetek zkonfiskován za vlády vlastenců, ne zrádců.

 

Vlastizrádný polistopadový režim včetně s Havlem, Klausem a Schwarzenbergem povolil prolomení Benešových dekretů, rozdělení republiky a všechny polistopadové svině dovolili maximální porušování lidských práv estebáky a spol., nazývanými exekutory. Ti maximálně podporovali např. Zemana a Zemanovce a Zeman, který má moc udělit obětem exekucí milost, aby ji udělit nemusel, prohlásil, že milosti udělovat nebude. To ho dělá horším člověkem než Háchu. To platí i pro ostatní, kteří se na exekutorském zločinu proti našemu národu podíleli, podílí, či tuto nelidskou činnost prostě ignorují. Zde se samozřejmě jedná i o soudce, vedení soudů, o ústavní soudce, kteří byli do funkcí jmenováni lidmi jako Havel, Klaus a Zeman.

 

Následují příklady porušování lidských práv v ČR. i Německem, které nás po listopadu zkolonizovalo. Pro zkrácení se budeme zabývat porušováním dvou mezinárodních smluv, které byly uzavřeny v době socialismu. Platí dodnes. Socilaismus byl a je napadán našimi „demokraty“ pro porušování lidských práv. Přitom tato práva porušují mnohem více.

 

Odhad úrovně porušování výše uvedených lidských práv v ČR

oproti období před listopadem 1989 v ČSFR (pokud uvádíme kauzu T, jedná se o kauzu plzeňské justiční mafie, blíže popsanou na těchto webových stránkách, o které média mlčí):

 

Stejné jako v ČSFR

· Všeobecně Médii

· Všeobecně Ústavném soudem

· Všeobecně ve volbách

· Všeobecně Soudem pro lidská práva ve Štrasburku, tehdy Štrasburk nebyl, byly jiné organizace, navíc 50.000 Kč za žalobu do Štrasburku si mohou dovolit stejně obyčejně jen ti, kterým justiční mafie obyčejně straní a navíc ve Štrasburku pracují lidé tam dosazené našim státem, kteří obyčejně opět straní stejným lidem

· Politická diskriminace – v kauze T, dále veřejnoprávními médii, která nedávají žádný prostor skutečným opozičním kandidátům. (Polistopadové vládnoucí strany nepracují pro blaho našeho národa a média dávají dostatečný prostor jenom jim.)

 

10x horší v ČR

· Ombudsman chrání zájmy oligarchů, není možno se dovolat spravedlnosti – Ombudsman chrání stát, ne rasově diskriminované, viz kauza T.

· Dělání z normál. lidí blázny – kauza T, dále zavírání psychicky zdravých lidí do blázince. (kauza Liška)

· Bezdůvodná trestná řízení, strašení nevinných osob, tvorba falešných důkazů policií ve snaze dokázat neexistující trestnou činnost kritikům justiční a jiné státní mafie.

· Trestné činy soudců, opatrovníků, policie, státního zastupitelství, to kryje Ministerstevo spravedlnosti

· Advokátní komora, soudcovská unie - kryjí trestné činy svých členů

· V kauze Kajínek sedí na doživotí, bez řádných důkazů proti němu, nevinný člověk

 

100x horší v ČR

· korupce, střet zájmů – vláda dovoluje vlastnictví médii např. ministru financí Babišovi, ten uděluje i dotace, přitom jeho firma dostává dotace miliardové. Další problém je, že volby trvají 2 dny, v jiných státech 1 den. V ČR je proto možná manipulace s volebními lístky a když se podíváme, kdo tady vládne a jakou korupci účelově zavedli, je pravděpodobné, že s lístky, kde se to hodí, manipulováno v noci mezi volebními hodinami, je.

· Lidé si nejsou rovní – imunita oligarchů, politiků a soudců. U politiků je nejvyšší na světě.

· V kauze T – ve všech soudních řízeních - porušování lidských práv soudci, vedeními soudu, PČR, státním zastupitelstvím, Ministerstvem spravedlnosti

· Rasová diskriminace – v kauze T, dále u Romů ohledně práce, bydlení

· Cizí a česká kolaborující média jsou zodpovědná za morální a jiné úpadky, za to, že z ČR byla vytvořena kolonie, za to, že máme vlády, které jsou mnohem horší než za protektorátu, že dovolily protinárodní organizaci Sudetoněmeckému landsmanschaftu sídlit v Praze. Lidská práva jsou porušována cizími médii jako např. TV Nova či MF DNES a Lidovými novinami v době cizího vlastnictví

· Imunitou politiků a soudců – u nich je imunita neoficiální a je nezákonně zaštítěná PČR, státním zastupitelstvím, vedeními soudů, Ministerstvem spravedlnosti

· Vlastizrádné činy politiků – rozdělení ČSFR, prolomení Benešových dekretů

· Ustanovování opatrovníků u soudu, ti pracují pro protistranu. Jsou ustanovováni duševně zdravým osobám, proto aby soudy prohráli

 

1000x horší v ČR

· Politici – úmyslně zařídili úpadek kultury, vzdělání, sociálního pokroku

· Exekutoři – vloupávání do bytů, konfiskace cizího majetku

 

10.000x horší v ČR

· Otroctví - největší % obyvatel v Evropě tvoří novodobí otroci, jedná se o téměř 40.000 lidí.

 

Z výše uvedených smluv zde popíšeme porušování dvou smluv o lidských právech, u jiných smluv je to podobné:

· Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, 120/1976 Sb

· Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 120/1976 Sb.

 

 

Z jiného pohledu

 

Porušování lidských práv, neprávní stát, justiční a policejní mafie, právo na odpor.

 Česká republika je neprávní kryptofašistický policejní stát, který má s demokracií pramálo společného. V tomto neprávním antinárodním subjektu jsou porušovaná lidská práva v neuvěřitelné míře, v mnohem větší než v době socialismu. Důkazem toho je, kolikrát Soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodl, proti našemu Ústavnímu soudu, který porušování lidských práv kryl. Ta jsou zaručovaná Ústavou, Listinou základních práv a svobod (LZPS) a mezinárodními smlouvami o lidských právech, které jsou součástí Ústavního pořádku a jestli jsou v rozporu s Ústavou či LZPS, více striktní dokument platí, tedy obyčejně mezinárodní smlouva či smlouvy. Navíc se porušováním lidských práv mají zabírat všechny stupně soudů. Těm jsou lidská práva absolutně lhostejná, jak je evidentní ze soudních řízení v naší kauze (T) a v mnohých dalších kauzách.

 

Lidská práva jsou lhostejná i orgánům činným v trestním řízení, státní správě, včetně nejvyšší, našim politikům, včetně těm, kteří za ně za bolševika bojovali, což je evidentní z našich policejních řízení, z našich stížností, včetně Havlovi a Schwarzenbergovi, kteří tak houževnatě bojovali za lidská práva v ČSFR za bolševika v Chartě 77. Oba Schwarzenberg i Havel byli s naší kauzou plně seznámeni, Havel ani nezabučel, Schwarzenberg napsal, "Co já bych s tím mohl dělat". Přitom toho mohl, jako poslanec a ministr zahraničních věcí, dělat mnohem více než za bolševika.

 

Soudy jsou prolezlé bývalými členy komunistické strany - uznané polistopadovými režimy jako zločinecké organizace. Orgány činné v trestním řízení i vedení soudů kryjí trestné činy soudů. Justice je prolezlá lidmi jako Antonie Zelená, státní zástupkyně, bývalá členka zločinecké organizace, která kryla soudce Millera, bývalého člena zločinecké organizace. Přestože to bylo známo vrchní státní správě, Zelená povýšila na vysokou funkci pod Bradáčovou, dosazenou do funkce zkorumpovanou Nečaso-Kalouskovou kryptofašistickou vládou. Navíc je celý systém prolezlý estebáky, jejichž minulost není prokazatelná, protože revoluce 89 byla plánována STB, které skartovalo spisy těch, kteří po listopadu vedli podvedený národ.

 

Dle zpráv BIS je celý státní aparát tohoto kryptofašistického státu prolezlý mafií s vazbami od nejnižších do nejvyšších míst. K moci a penězům se dostaly po listopadu především ty největší svině, které měly výhodu v tom, že věděli, co je pro náš stát plánováno, měly estebácké a komunistické styky a okradli náš národ a stát. Neustále porušují lidská práva, včetně toho, že si odhlasovali doživotní imunitu, dovolují neoficiální imunitu soudcům, udělali z estebáků ekekutory, kterým je plně dovoleno porušovat lidská práva a okrádat občany a z ukradených peněz platí lobby, které jim chrání jejich estebácké pravomoci.

 

Nikde na světě nemají politici takovou imunitu jako u nás, soudci také ne. Nikde ve světě exekutoři nepoškozují národ jako u nás, snad jen s výjimkou Slovenska, kde má být situace podobná. Mají na to zelenou od soudů, přestože rozhodnutí soudů musí odpovídat dobrým mravům a nesmí porušovat lidská práva, což je ale soudcům jedno. Když se podíváme na to, v jaké míře porušuje lidská práva Ústavní soud, musíme si uvědomit, kdo ústavní soudce jmenoval. Havel, který chtěl zpět sudeťáky, kteří byli řádně odsunuti dle Postupimských dohod, dále Klaus, běžně nazývaný na Facebooku jako tuneldědek. I ten vše věděl o naší kauze a ani nezabučel, dal ale amnestii těm největším sviním, které okradli slušné lidi o miliardy. Ústavní soudce jmenoval i Zeman, kterého maximálně podporovali finančně, stejně jako jeho stranu Zemanovce, exekutoři. Zeman nám napsal, že nám nemůže pomoci více než Klaus, který nám nepomohl vůbec. Když Zemana prosil o milost mrzák, který má řadu exekucí, neudělil mu ji. Je tohle vůbec člověk?

 

Zhodnoťme to, co se kolem nás v naší kauze děje, jak stát porušuje naše lidská práva, zákony, ve snaze nám ublížit, uvěznit nás, psychicky nás deptat a mučit, jak nás ve spolčení se sviněmi okrádá o peníze a věci movité i nemovité, jak tomu dává zelenou státní správa na všech stupních, jak v tom participovalo i Policejní prezídium, Šlachta z ÚOOZ, hlavní státní zástupci okresních státních zastupitelství, ředitel PČR Plzeňského kraje a jiní. Přitom nejsme sami, komu se něco podobné stalo.

 

Protože se tohle bezpráví děje s vědomím všech hlavních státních činitelů, kteří pracují pro zájmy cizích mocností, proti zájmu našeho lidu, podobně jak tomu bylo za protektorátu a za Gottwalda, je dle článku 23 LZPS zřejmé, že máme právo na odpor, stejně jak ho měli bojovníci proti komunismu a nacismu na našem území v době protektorátu a za vlády Gottwalda, jak to vyjádřil Beneš a potom polistopadoví politici, i když za Gottwalda lidská práva nebyla celkově porušována tolik jako dnes, jak je z naší kauzy jasně patrno. Tímto prohlašujeme, že jsme občané v odporu, přesto neplánujeme rozklad státních struktur nebo jejich uchvácení antidemokratickými formacemi, jak to nařizuje LZPS. Když se podáváme na to, co se kolem nás děje, je jasné, že ČR je kryptofašistický policejní neprávní stát.

 

 

Právo na odpor

 

Právo na odpor, které se vztahuje na celý ústavní řád, je upraveno ve článku 23 Listiny. Právo na odpor je posledním zákonným prostředkem obrany demokracie. S ohledem na své zakotvení je toto právo spíše občanskou povinností. Uplatnění práva na odpor nepočítá s účastí státu, předpokladem je naopak rozklad státních struktur nebo jejich uchvácení antidemokratickými formacemi.

 

 

Neprávní stát

 

Definice právního státu, dle Wikipedie, atd.:

 

Právní stát (angl. rule of law, doslova "vláda práva/zákona", něm. Rechtsstaat, fr. état de droit) znamená takový stát, v němž je výkon státní moci omezen zákonem. Orgány veřejné moci smějí činit jen to, co jim zákon výslovně dovoluje, zatímco občan smí činit vše, co zákon výslovně nezakazuje. Tento princip se někdy označuje jako princip legality výkonu veřejné moci. Legalita se vztahuje nejen na individuální rozhodnutí (správní akty) veřejné moci, ale rovněž na podzákonné právní předpisy (vyhlášky a nařízení), které její orgány vydávají: ty musejí být secundum et intra legem, tzn. vydané na základě zákona a v jeho mezích.

 

Primát zákona nad (výkonnou) státní mocí sám o sobě nezajišťuje, že stát nebude diktaturou: zejména totalitní diktatury bývají formálně právními státy, kde se úzkostlivě dbá na dodržování zákona. Optimální uspořádání z hlediska občana představuje demokratický právní stát, tj. takový právní stát, v němž jsou zákony přijímány demokratickou procedurou a kde je suverénem lid.

 

Tohle v ČR neplatí. Naše kauza je toho perfektním příkladem. Aniž jsme porušili zákon, policie proti nám vedla rozsáhlé trestní řízení proto, že jsme podali pravdivé trestní oznámení na soudce, atd. Soudce zákony a lidská práva v naší kauze nezajímají. Jednají, jako jedná justiční mafie v podobně zkorumpovaných státech. Z toho jasně vyplývá, že ne jen, že jako občané nesmíme dělat, co zákon neomezuje, ale ani nesmíme dělat to, co zákon dovoluje. Dále je zřejmé, že výkon státní moci není omezen zákonem. Zákony samotné porušují lidská práva, parlament porušuje ve svých rozhodnutích lidská práva, dokonce se dopustil vlastizrady rozdělením republiky a stát dovoluje v Praze kancelář Sudetoněmeckého landsmanschaftu, který porušuje naše zákony. Zákony nejsou přijímány demokratickou procedurou, kde je suverénem lid, protože tady jsou suverénem média, které lidem říkají, jak mají volit a ta byla z velké části v rukou cizinců, nyní jsou v rukou oligarchů, včetně vlivného vládního činitele.

 

 

Policejní stát

 

Podle Otty, atd. se jako "Policejní stát nazývá stát, ve kterém policejní poručnictví nabylo rozsahu takového, že individuální svoboda občanův nadbytečnou měrou jest obmezena. Protivou policejního státu jest stát právní, který rozvoji individuální svobody občanů ponechává volné pole a tuto obmezuje jen potud, pokud integrita a pořádek státu a veřejné blaho toho nezbytně vyžadují." Naše kauza je perfektním příkladem toho, že tohle je policejní stát, kde policie vytváří falešné důkazy proti nevinným osobám, vedla proti nám vědomě nelegální trestní řízení, chrání mafiány a jejich rodiny.

 

 

Porušováním lidských práv se musí zabývat všechny soudy

 

Včetně toho, jak jsou lidská práva definovaná v mezinárodních smlouvách, které jsou součástí ústavního pořádku, a když jsou striktnější než české paragrafy, mají přednost.

 

Soudy všech instancí jsou povinny se zabývat porušováním lidských práv, i ve všech odvoláních, dovoláních, atd., dále, že mezinárodní smlouvy o lidských právech jsou součástí Ústavního pořádku a že nemohou být omezeny legislativou, jakékoli omezení je neplatné. Výkladu základních práv se věnuje rozsáhlá judikatura Ústavního soudu. Ten mimo jiné rozhodl, že porušení základních práv musí poskytnout ochranu každý soud na základě každého opravného prostředku; minulý výklad Nejvyššího soudu, který mnohá dovolání, jež tvrdila porušení základních práv dovolatele, odmítal s tím, že nenaplňují formální požadavky z hlediska přípustných dovolacích důvodů, a odkazoval dovolatele do řízení o ústavní stížnosti, není tedy ústavně konformní a Nejvyššímu soudu byl zakázán. Viz nález ústavního soudu č. 403/2002 Sb.

 

 

 

 

home uzavření tunelů tisková konference resoluce v OSN 25.000 min. mzda justiční mafie exekutorská mafie anulace exekucí oběti listopadu ČR - neokolonie mezinárodní pakt 1 mezinárodní pakt 2 historie neokolonie ČR landsmanschaft Československý sněm náprava ČR náprava regionů dobře vám zaplatíme odkazy kontakt

 

 

 

Tento web formujícího-se hnutí 25000.cz popisuje porušování lidských práv z pohledu studentů práva a politologie. Obsah webu je z pohledu západního Evropana, kterému by ničili po čtvrt století jeho vlast. Web není dosud dokončen, proto žádáme, abyste brali vše negativní jako naše podezření a ověřili si fakta. Ohledně odporu dle článku 23 Listiny, i když jsme v odporu, násilné svržení režimu neplánujeme ani nedoporučujeme, naopak, před ním varujeme.

Copyright © 1989-2016 www.25000.cz. Naposledy změněno: 01. 04. 2017