Hlavní stránka     Vzdělání, MBA     Extra příjmy     Soudy, exekuce     Alternativní politika     Prezidentské volby    Hodnocení     Další nabidka    Blog, atd.

 

 

25000.cz

 

 

Občanská iniciativa pro minimální mzdu 25000 Kč - hlavně uzavřením tunelů

 
     

sponzoruje narodniinstitut.cz - think tank pro nápravu státu, kultury, školství a vytvoření maximální prosperity

 

 

home
uzavření tunelů
tisková konference
resoluce v OSN
25.000 min. mzda
justiční mafie
exekutorská mafie
anulace exekucí
oběti listopadu
ČR - neokolonie
mezinárodní pakt 1
mezinárodní pakt 2
historie neokolonie ČR
landsmanschaft
Československý sněm
náprava ČR
náprava regionů
dobře vám zaplatíme
odkazy
kontakt

 

Více informací naleznete na stránkách kandidáta na prezidenta, který založil iniciativu 25000. Viz:

www.JosefToman.cz

 

doporučujeme:

 

 

 

Anulace exekucí a jiných rozsudků je nyní možná

 

Byly objeveny trestné činy či jinak protizákonné jednání u soudů

Věnujeme se zde exekucím, ale podobně to platí i pro jiné rozsudky. Exekuce jsou nelegální, protože

 • Ve většině případů odporují dobrým mravům, přitom všechny soudní rozsudky, tudíž i exekuce, musí být v souladu s dobrými mravy

 • Odporují mezinárodním paktům o lidských právech, viz odkazy vlevo

 • Žaloby, rozsudky a jiné soudní zásilky, jak je soudy provádí, porušují v mnohých věcech zákony. Jestli soud zásilku nedoručí, vyvěsí ji na úřední desce soudu a po deseti dnech se považuje za doručenou. Zkontrolovali jsme všechny soudy v Plzeňském a Karlovarském kraji, které jsou považovány za průměrné, ne nejhorší, jako např. brněnské soudy. Soudy ve velké většině případů nedoručené zásilky na úředních deskách nevyvěšují. Nedoručené a potom nevyvěšené soudní rozhodnutí, žaloby, rozsudky, atd. se tak stávají neplatnými. Rozsudky by měly být zrušeny.

 • Některé magistráty nevyvěšují řádně, na úředních deskách zprávy o uložení písemnosti pro lidi, kteří mají trvalé bydliště na radnici.

 • Zákon o tom, že žaloba nemusí být převzata žalovaným, ale stačí ji vyvěsit na úřední desce, brání spravedlivému soudnímu procesu. Viz opět mezinárodní pakty.

 

Soudy nevyvěšují, či nevyvěšují řádně, na úředních deskách nedoručené listiny

 • V Karlovarském kraji tak nečiní ani jeden soud, jsou tam 3.

 • V Plzeňském kraji tak nečiní 6 ze 7 soudů, které tam jsou. I u jednoho "nejlepšího" soudu jsou ale vady.

 • Z toho lze usoudit, že alespoň 90% soudů porušuje zákon.

Když jsme o tom informovali předsedy a ředitele soudů, reakce byla, že je vše v pořádku, protože je to vyvěšeno na virtuální (internetové) desce. To ale zákon nedovoluje. Musí to být vyvěšeno i fyzicky na úřední desce soudu. Další reakcí bylo, že to mají jako na krajském soudě, tam je to ale špatně. Jedna předsedkyně tvrdila, že je vše v pořádku, že to pravidelně kontroluje. Když jsme jí ukázali, že poslední věc, kterou jak tvrdí mají "vyvěšenou", ne jen, že nebyla vyvěšena řádně, ale byla vyvěšena před 8 měsíci, předsedkyně reagovala tak, že za to vinila ředitelku soudu. Ta se nám předtím snažila bránit ve fotodokumentaci této nelegální situace. Po našich stížnostech některé soudy situaci napravily. Počítáme, že ji jako reakci na naši činnost brzy napraví všechny soudy v ČR, my ale máme vše ve 2 krajích zdokumentované, takže průřez tímto nelegálním stavem máme.

 

Jestli jsou vaše exekuce či rozsudek staré pod 3 roky,

kontaktujte nás, viz odkaz vlevo. Budeme se vám snažit pomoci s anulací celé věci a s odškodněním za způsobené škody, včetně škod, které kvůli tomu následovaly. Například jste dlužili nějakou malou částku. Proběhla exekuce, nelegálně, protože listina nebyla řádně vyvěšena na nástěnce a vy jste kvůli tomu všemu přišli o byt, práci, rozvedli jste se, byli jste depresivní, atd. To všechno jsou škody, které by měl stát uhradit. Můžeme vás spojit s právníkem, který vám v tomhle pomůže, dokonce je možné, že to vezme na procenta. V takovém případě hradí všechny náklady on.

 

Justiční mafie

Klikněte vlevo na odkaz "justiční mafie". Tam jsou další informace, které dokreslují celou situaci a vysvětlují, proč ne jenomže jsou exekuce nelegální, ale vysvětluje to i to, že u nás sedí nevinní lidé a že je třeba celou věc dostat do Štrasburku, na čemž pracujeme.

 

Některé vady ve vyvěšení písemností

 • soud nevyvěšuje všechny či vyvěšuje jen malé procento písemností

 • soud nevyvěšuje písemnosti jistého či jistých oddělení

 • soud věci nevyvěšuje, ale dává je do šanonů, aniž na to lidi upozorňuje, či upozorňuje řádně

 • soud vyvěšuje věci v nesprávných vitrínách či nesprávných částech vitrín

 • soud vyvěšuje písemnosti tak, že je zakryto jméno, pro koho jsou

 • u soudu je více úředních desek, ale justiční stráž, pracovník soudu, či nápis vás na všechny neodkáže

 • jisté vitríny jsou označeny jako úřední desky, jiné ne, člověk si potom myslí, že se má dívat jen do těch, které jsou označeny jako úřední desky

 • na nějakém architektonickém kýči se píše úřední deska, která je za touto věcí. Člověk tak považuje tu desku za úřední desku, ale úřední deska je i ten kýč, v kterém jsou schovány šanony se založenými písemnostmi, což si člověk normálně neuvědomí

 • úřední deska je tabule s řadou tabulních listů, které se otáčí. Člověk, který ale na tabuli hledá své jméno, si nevšimne, že pod tím jsou další tabulové listy úřední desky

 • vitríny jsou zamčené a přístup dovnitř je vám odmítán a dovolen jenom, když jste řádně asertivní. Přitom se musíte dostat dovnitř, abyste si prohlédl celou písemnost, protože je vystavena jenom jedna strana či jen její část

 • Listiny z desek padají a mohou být ztraceny

 • Abyste si prohlédl celou listinu, musíte ji odšpendlit, přitom špendlík drží více listin. Jestli ji nadáte zpět správně, což laik obyčejně ani obyčejně nedovede, nebo mu na tom nezáleží, při přišpendlení listiny zpět, můžete přikrýt jiné listiny.

 

www.anulace.cz

 

 

home uzavření tunelů tisková konference resoluce v OSN 25.000 min. mzda justiční mafie exekutorská mafie anulace exekucí oběti listopadu ČR - neokolonie mezinárodní pakt 1 mezinárodní pakt 2 historie neokolonie ČR landsmanschaft Československý sněm náprava ČR náprava regionů dobře vám zaplatíme odkazy kontakt

 

 

 

Tento web formujícího-se hnutí 25000.cz popisuje porušování lidských práv z pohledu studentů práva a politologie. Obsah webu je z pohledu západního Evropana, kterému by ničili po čtvrt století jeho vlast. Web není dosud dokončen, proto žádáme, abyste brali vše negativní jako naše podezření a ověřili si fakta. Ohledně odporu dle článku 23 Listiny, i když jsme v odporu, násilné svržení režimu neplánujeme ani nedoporučujeme, naopak, před ním varujeme.

Copyright © 1989-2016 www.25000.cz. Naposledy změněno: 01. 04. 2017