Hlavní stránka     Vzdělání, MBA     Extra příjmy     Soudy, exekuce     Alternativní politika     Prezidentské volby    Hodnocení     Další nabidka    Blog, atd.

 

 

25000.cz

 

 

Občanská iniciativa pro minimální mzdu 25000 Kč - hlavně uzavřením tunelů

 
     

sponzoruje narodniinstitut.cz - think tank pro nápravu státu, kultury, školství a vytvoření maximální prosperity

 

 

home
uzavření tunelů
tisková konference
resoluce v OSN
25.000 min. mzda
justiční mafie
exekutorská mafie
anulace exekucí
oběti listopadu
ČR - neokolonie
mezinárodní pakt 1
mezinárodní pakt 2
historie neokolonie ČR
landsmanschaft
Československý sněm
náprava ČR
náprava regionů
dobře vám zaplatíme
odkazy
kontakt

 

Více informací naleznete na stránkách kandidáta na prezidenta, který založil iniciativu 25000. Viz:

www.JosefToman.cz

 

doporučujeme:

 

 

 

 

 

Tato resoluce nemá nic společného s rezolucí jisté skupiny, vedené bývalými politiky, která nějakou dobu po našem zveřejnění plánované rezoluce, včetně všech detailů, začala obcházet konzuláty ohledně porušování lidských práv v ČR především ve dvou oblastech a to jsou průtahy v soudním řízení a v právu na spravedlivý soudní proces. Později, po naší kritice, tyto oblasti mírně rozšířila.

 

Následující text shrnuje 2 dokumenty, text obou bude mírně odlišný:

 • Žádost všem členským státům OSN

 • Otevřený dopis českých a slovenských občanů, skupin a organizací hájící jejich zájmy (v mírně pozměněných formách) českým a slovenským politikům, státním a nestátním organizacím, médiím, v angličtině pak hlavám cizích států, mezinárodním organizacím pro lidská práva, cizím médiím, atd.


 

Žádost všem členským státům OSN

aby společně vyvolaly nebo alespoň podpořily resoluci v OSN o maximálním porušování lidských práv v České republice.

Oficiální verze, včetně anglické, s přílohami a podpisy aktivistů a skupin bude dodána později.

29. 3. 2014 (doplněno 11. 7. 2014)

 

Vážený...,

Žádáme o pomoc, potrestání viníků a o nápravu ohledně porušování lidských práv v České republice a na Slovensku a jejich souvisejícího úpadku, za což jsou zodpověděny naše polistopadové režimy spolu s mocnosti paktu NATO. Tyto mocnosti jsou zodpovědné proto, že jejich tajné služby se po listopadu maximálně zaměřily na východní Evropu a udělaly si z ČR a Slovenska své kolonie. Bez účasti cizích médií by se okradení našich zemí a národů nemohlo nikdy odehrát. Cizí a naše vlastizrádná média se maximálně podílely i na morálním úpadku obou zemí.

Ohledně dodržování lidských práv podepsaly Československo a Česká a Slovenská republika řadu mezinárodních smluv, které jsou součástí Ústavního pořádku, stojí tedy nad zákony a pokud jsou přísnější než Ústava, či její Listina základních práv a svobod, stojí nad Ústavou.

Minulý socialistický režim byl kritizován pro porušování lidských práv v Československu, bohužel stejnými lidmi a subjekty, které jsou zodpovědné za mnohem vyšší současné porušování těchto práv. Jedná se i o členy Charty 77.

Československo podepsalo mimo jiné následující mezinárodní smlouvy o lidských právech:

· Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

· Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech

Jsou to celosvětové mezinárodní pakty, vyhlášené např. v českém zákoníku pod č. 120/1976 Sb. Tyto pakty zavazují ne jen ČR a Slovensko, ale také ostatní státy, které je podepsaly, čímž se zavázaly, že budou formou mezinárodní spolupráce tato práva pomáhat prosazovat i v jiných zemích paktu. Pakty zavazují státy k následujícímu, jinak porušují Ústavní pořádek, tedy právo nejvyšší:

· Rozvoj kultury

· Rozvoj vzdělání

· Plná zaměstnanost

· Rozvoj vědy

· Rozvoj morálky

· Rovná práva všech

· Ochrana soukromého života

· Hospodářský rozvoj

· Sociální rozvoj

· Uspokojivé pracovní podmínky

· Spravedlivá mzda

· Právo na slušný život pro zaměstnance a rodiny

· Zdravotně nezávadné pracovní podmínky

· Právo na byt pro každou rodinu

· Neustálé zlepšování životních podmínek.

· Rozvoj školského systému

· Zlepšování materiálních podmínek vyučujících

· Soukromé školy musí mít přinejmenším stejnou akademickou úroveň jako státní

· Zákaz otroctví a nevolnictví

 

Co je podstatné je to, že státy musí tyto hodnoty navyšovat. Polistopadové režimy ne jenom, že je nenavyšovaly, přímo je odbouraly. Přitom neustále kritizovaly jiné státy, které tyto hodnoty navyšovaly, pro porušování lidských práv, když naše dva státy byly samy nejvyšším viníkem. Příklady:

· Za socialismu otroctví neexistovalo, dnes je ČR v % otroků v populaci na prvním místě v Evropě. Má jich téměř 40.000, viz http://www.globalslaveryindex.org/. Slovensko je na tom podobně. Média o tomto problému prakticky mlčí, takže lidé o něm ani neví.

· Exekuce jsou nelegální - dle těchto paktů a zbytku Ústavního pořádku, a zákonů, které vyžadují, aby rozsudky nebyly v rozporu s dobrými mravy.

· Justiční mafie nesmí existovat, přitom je podporovaná státem. O tom se v médiích nepíše.

· Kajínek byl v ČR odsouzen na doživotí nelegálně, bez řádných důkazů. Na Slovensku je situace v justici obdobná.

· Spravedlivá mzda? Ve většině států EU, příkladem uvedeme Belgii, Irsko, Velkou Británii, Slovinsko a Maltu, je minimální mzda přepočtená na 40 hodinový pracovní týden, přibližně úměrná k HNP (hrubý národní produkt) na obyvatele. Výjimkou je ČR a Slovensko. V porovnání s výše uvedenými státy, česká a slovenská minimální mzda by měla být přibližně 2x vyšší, tedy 17.500 Kč neboli 640 euro. Kdyby se maximálně ucpaly všechny tunely a vedla řádná pronárodní, ne neokoloniální politika, minimální mzda by v ČR mohla být asi 27.000 Kč. Všimněme si, že český HNP na obyvatele je asi o 50% vyšší než v Polsku, přitom Polská minimální mzda je o 25% vyšší než naše. Porovnání se Slovinskem je ještě drastičtější v český neprospěch. Na Slovensku je situace podobná.

· Bezdomovství je nelegální

 

 Ukázky navýšení porušování lidských práv v ČR a na Slovensku po listopadu, o čemž média mlčí. Uvedené hodnoty jsou přibližné:

 

10x horší v ČR a na Slovensku

· Bezdůvodná trestná řízení, strašení nevinných osob policií a soudy, tvorba falešných důkazů policií ve snaze dokázat neexistující trestnou činnost těm, kteří kritizují justiční a jiné státní mafie. Média o tom mlčí, prakticky nikdo o tom neví.

· Trestné činy soudců, opatrovníků, policie, státního zastupitelství, to kryje Ministerstevo spravedlnosti

· Porušování lidských práv soudci, vedeními soudů, PČR, státním zastupitelstvím, Ministerstvem spravedlnosti

· Advokátní komora, soudcovská unie - kryjí trestné činy svých členů

· V kauze Kajínek sedí na doživotí, bez řádných důkazů proti němu, nevinný člověk

 

100x horší v ČR a na Slovensku

· korupce

· střet zájmů – česká vláda dovoluje vlastnictví médii např. ministru financí Babišovi, ten uděluje i dotace, přitom jeho firma dostává dotace miliardové.

· Lidé si nejsou rovní – imunita oligarchů, politiků a soudců. U politiků je nejvyšší na světě.

· Cizí, česká a slovenská kolaborující média jsou zodpovědná za morální a jiné úpadky, za to, že z ČR a Slovenska byly vytvořeny kolonie, za to, že máme vlády, které jsou např. v ČR mnohem horší než za protektorátu, že dovolily protinárodní organizaci Sudetoněmeckému landsmanschaftu sídlit v Praze. Lidská práva byla silně porušována cizími médii, v ČR jsou to např. TV Nova či MF DNES a Lidové noviny v době cizího vlastnictví.

· Imunitou politiků a soudců – u nich je imunita neoficiální a je nezákonně zaštítěná policií, státním zastupitelstvím, vedeními soudů, a Ministerstvem spravedlnosti

· Vlastizrádné činy politiků – rozdělení ČSFR, prolomení Benešových dekretů

· Ustanovování opatrovníků u soudu, ti pracují pro protistranu. Jsou ustanovováni, proto aby soudy prohrály, duševně zdravým osobám, které uvádí pravdivou kritiku režimu, Ve státě s justiční mafií lze zařídit vše.

 

1000x horší v ČR a na Slovensku

· Politici – úmyslně zařídili úpadek kultury, vzdělání, sociálního pokroku

· Exekutoři – vloupávání do bytů, konfiskace cizího majetku

 

10.000x horší v ČR a na Slovensku

· Otroctví - v % otroků v populaci je ČR na prvním místě v Evropě, jedná se o 40.000 lidí. Slovensko má přibližně poloviční populaci a 20.000 otroků, procentuálně to vyjde nastejno jako ČR. Většina lidí vůbec neví o co se jedná, protože média o tom prakticky mlčí.

 

Bližší vysvětlení o ČR. Na Slovensku je situace podobná.

Jedním z největších paradoxů bylo, když Generální tajemník OSN, Pan Ki-mun při návštěvě České Republiky ve dnech 3. – 4. dubna 2014 ocenil ČR za podporu lidských práv a vyjádřil uspokojení nad jejich dodržováním a současně dával ČR za vzor ostatním státům, kde se Lidská práva nedodržují.

Opak je pravdou toho, co uvedl Pan Ki.mun. Zde jsou další ukázky porušování lidských práv v ČR, což je v rozporu se zákony ČR, v rozporu s Ústavou a Listinou základních práv a svobod, které stojí nad zákony. A v rozporu s výše uvedenými mezinárodními smlouvami o lidských právech, které, v oblastech, kde jsou striktnější než Ústava, stojí nad ní.

 • Soudy jsou ovládány justiční mafií a když je zřejmé, že žalobce-mafián, který se soudí s nevinnými lidmi, buď přímo, nebo prostřednictvím bílých koní, provedl falešnou žalobu, založenou na lžích, psychicky zdravým žalovaným jsou nato, bez jakéhokoli odborného vyšetření, ustanoveni opatrovníci, jako nesvéprávným osobám. Tito opatrovníci pracují pro protistranu, proto, aby opatrovaní nevinní soudy prohráli. Vše je s přímou či nepřímou podporou vedení soudů, ministerstva spravedlnosti, vnitra, policie, Policejního prezídia, státního zastupitelství, Soudcovské unie a České advokátní komory.
 • Kauzy  nevinných a čestných občanů, dovolávajících se svého práva, jsou v českém soudnictví protahovány někdy i více než dvacet let a stále nejsou vyřízeny, zejména jedná-li se o kauzy občana ve sporu se státem, přesněji se zneužitím státní mocí jedinců, které zneužívají proti lidským právům občana i když je tento „zájem státu“  v rozporu se zákony ČR.
 • Policie a státní zastupitelství vytváří falešné důkazy proti nevinným lidem, kteří kritizují porušování lidských práv. Ve spolčení se soudy je policie zastrašuje a dělá vše pro to, by byli věznění a tím pádem umlčeni.
 • Volby jsou nedemokratické. V posledních prezidentských volbách, kandidát, který kritizoval polistopadové režimy, byl ignorován všemi veřejnoprávními médii a dokonce Wikipedia ho opakovaně odstranila ze seznamu kandidátů. Ve všech volbách, cizinci či oligarchy vlastněná média, zkreslují fakta, lžou, či jen mlží, proto, aby ovlivnily volby, což se jim velice dobře daří a proto lidé volí ty, kteří nehájí zájmy národa, ale zájmy cizího vojenskoprůmyslového komplexu.
 • Stát okrádá miliony svých občanů včetně o byty a domy. Vědomě a úmyslně je dovádí k zoufalství a sebevraždám. Funguje to následovně. Proti nevinnému člověku, či třeba někomu, kdo dluží např. pár korun, aniž si je toho vědom, je veden soud, který automaticky prohraje. Není mu totiž doručena žaloba. Je zaslaná na adresu, na které se nezdržuje a ani nemá možnost si na ní poštu vyzvednout. V tom případě dle zákona stačí, když soud vyvěsí věc na své takzvané Úřední desce. To ovšem ve většině případů nedělá a tvrdí, že stačí, že je to vyvěšeno na virtuální desce, i když to zákon nedovoluje. Soud vydá rozsudek proti tomuto člověku pro dlužnou částku, která může být i plně fiktivní. Věc dostane nato k vymáhání takzvaný exekutor, jehož posláním je dlužníka najít a vymáhat od něho dluh, který se mezitím vyšplhá třeba na 100.000-násobek původní částky. Údajně kvůli nákladům soudu a exekutora. Exekutor potom tomu chudákovi násilně, když není doma, vleze do bytu či domu, což mu zákon umožňuje a sebere mu osobní věci, nebo i věci někoho jiného, kdo tam také bydlí, nebo komu ten byt či dům patří, a pokud ta osoba nemá na své věci účty, exekutor nic nevrátí. Místo toho vše prodá za malý zlomek ceny. Protože to na zaplacení dluhu a poplatků nestačí, na řadě je byt či dům, který je prodán asi za 1/3 ceny, často známým či někomu, kdo exekutora uplatí. Ten chudák, nebo i ten, kdo ho u sebe nechal bydlet, přijdou o vše a navíc člověk, který je v exekuci, nemůže dostat normální, i málo placené zaměstnání, protože ho prakticky žádná solidní firma nezaměstná a kvůli tomu jeho rodinu často čeká beznaděj a bezdomovství. Řada takových chudáků již spáchala sebevraždu.
 • Právo na spravedlivý proces u soudu není respektováno, lidská práva jsou soudy maximálně porušována. Rozsudky soudů nesmí odporovat dobrým mravům. To je porušováno. Exekuční zákony a exekuce samotné porušují lidská práva, včetně toho, jak jsou ukotvená ve výše uvedených mezinárodních paktech.
 • Minimální mzda je úmyslně držena na poloviční částce než odpovídá HNP na osobu, což opět odporuje výše uvedeným mezinárodním paktům.
 • Odporuje jim také to, že úroveň lidských práv byla po listopadu maximálně snížena, přitom bylo povinností státu ji navyšovat.
 • Orgány činné v trestním řízení odmítají šetřit trestné činy soudců. Dávají jim tím imunitu a zelenou, aby se dopouštěli dalších trestných činů.
 • Politici mají maximální imunitu, její úroveň je bezprecedentní kdekoli ve světě.

ČR neuvádí či zkresluje pravdu ve zprávách zasílaných do OSN. Tvrdí, že lidská práva u nás nejsou porušována. Jako příklad uvádí např. to, že Soud pro lidská práva ve Štrasburku jenom výjimečně nachází chyby v naší Ústavě či její interpretaci. Bohužel situace je taková, že ti, kteří si mohou dovolit dotáhnout věc až do Štrasburku jsou bohatí, kteří mají drahé advokáty, kterým justiční mafie vychází vstříc. Kde jsou lidská práva maximálně porušovaná, je u chudáků, kteří si ani advokáta dovolit nemohou. U nich předání věci do Štrasburku vůbec nepřichází v úvahu. Protože jsou u toho extrémně vysoké advokátní poplatky. ČR uvádí ve zprávách zasílaných do OSN, že výše uvedené mezinárodní pakty dodržuje, že pracuje na tom, aby byli lidi seznámeni s jejich obsahem a mocí. Opak je pravdou. Aby o nich lidé nevěděli, byly odstraněny z článku 10 Ústavy, i když do Ústavního pořádku patří a ani studenti práv o nich nejsou dostatečně informováni a dokonce i soudy je ignorují.  

Bližší informace, abyste si mohli vše ověřit, dodáme na požádání. Než tak učiníme, berte vše jako podezření a ověřte si fakta.

 

Seznam příloh (budou doručeny zvlášť)

 1. Kolonie ČR
 2. Porušování Mezinárodního paktu o občanských a politických právech
 3. Porušování Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
 4. Exekuční mafie
 5. Minimální mzda
 6. Justiční mafie
 7. Soudy nevyvěšují oznámení na Úřední desce
 8. Rasově a politicky motivované státní krádeže
 9. Zmanipulované volby
 10. Částečný seznam podporujících skupin
 11. Částečný seznam podpisů petic
 12. Jiné dokumenty

 

 

 

 

home uzavření tunelů tisková konference resoluce v OSN 25.000 min. mzda justiční mafie exekutorská mafie anulace exekucí oběti listopadu ČR - neokolonie mezinárodní pakt 1 mezinárodní pakt 2 historie neokolonie ČR landsmanschaft Československý sněm náprava ČR náprava regionů dobře vám zaplatíme odkazy kontakt

 

 

 

Tento web formujícího-se hnutí 25000.cz popisuje porušování lidských práv z pohledu studentů práva a politologie. Obsah webu je z pohledu západního Evropana, kterému by ničili po čtvrt století jeho vlast. Web není dosud dokončen, proto žádáme, abyste brali vše negativní jako naše podezření a ověřili si fakta. Ohledně odporu dle článku 23 Listiny, i když jsme v odporu, násilné svržení režimu neplánujeme ani nedoporučujeme, naopak, před ním varujeme.

Copyright © 1989-2016 www.25000.cz. Naposledy změněno: 01. 04. 2017